Wczytuję dane...
Realizacja zamówienia: 48 godzin
EAN: 9788362838752
Wysyłka: Wysyłka gratis!

Jeśli chcesz szybko poznać mechanizmy naliczania wynagrodzeń zrewolucjonizowane wielokrotnie w ciągu 2022 r. ten podręcznik do nauki naliczania wynagrodzeń jest właśnie dla Ciebie!

,,Płace od A do Z w pigułce" kompleksowo przedstawiają tajniki naliczania pensji w skondensowanej formule, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych przez:

 • Polski Ład (ustawę z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatkudochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osóbprawnych oraz niektórych innych ustaw),

 • rozporządzenie Ministra Finansów z 7 stycznia 2022 r. oraz ustawę z 24 lutego2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych orazustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiuosób niepełnosprawnych,

 • Niskie podatki (ustawę z dnia 9 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym odosób fizycznych oraz niektórych innych ustaw),

 • inne ustawy i rozporządzenia istotne dla naliczania wynagrodzeń.

Podręcznik przedstawia zasady naliczania od brutto do netto, w pierwszej połowie 2022 r. i w drugiej połowie 2022 r. Osobne rozdziały szczegółowo prezentują zagadnienia podatkowe i ubezpieczeniowe dla pracowników i osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych: zlecenia i o dzieło, umów o praktykę absolwencką oraz członków zarządów i rad nadzorczych.


,,Płace od A do Z w pigułce" omawiają również zasady naliczania obligatoryjnych składników wynagrodzenia pracownika: wynagrodzenia pomniejszonego, wynagrodzenia za czas urlopu wypoczynkowego, wynagrodzenia chorobowego, zasiłków i innych obligatoryjnych składników wynagrodzenia. Syntetycznie prezentują zasady uwzględniania zmiennych składników wynagrodzenia tj: premie uznaniowe, dodatki za godziny nadliczbowe czy dodatki za pracę w porze nocnej w podstawach naliczania poszczególnych składników wynagrodzenia. W czytelny sposób, na wielu przykładach, przedstawione są zasady prawidłowego naliczania wynagrodzenia od brutto do netto, w tym dokonywania potrąceń, dla pracownika i zleceniobiorcy. Uwzględnione są również zagadnienia rozliczania wpłat do PPK na liście płac. Osobny rozdział jest poświęcony ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnemu.


,,Płace od A do z w pigułce" zawierają:

 • syntetyczne przestawienie zmian wprowadzonych Polskim Ładem, Niskimi podatkami,a także innymi nowelizacjami, które weszły w życie w 2022 r.oraz ich omówienia na przykładach z wyliczeniami,

 • szczegółowe omówienie zasad naliczania poszczególnych obligatoryjnychskładników wynagrodzenia przysługujących pracownikom, jak i ichopodatkowania i oskładkowania,

 • omówienie podstaw prawnych i mechanizmów naliczania wynagrodzenia z umowyzlecenia (umowy o świadczenie usług) i umowy o dzieło,

 • tabelei schematy, które w jasny i przystępny sposób ukazują isystematyzują prezentowane zagadnienia,

 • pytaniai odpowiedzi uwzględniające najnowsze orzecznictwo oraz pisma urzędowe,

 • podsumowanie najważniejszych zagadnień pod koniec rozdziału.


W książce często występuje ramka ,,Co zmieniło się od 1 stycznia 2022 r." oraz ,,Co zmieniło się od 1 lipca 2022 r.". Autorka w ten sposób sygnalizuje, ważne zmiany dla naliczania wynagrodzeń. Omawia również zmiany, które wejdą w życie od 1 stycznia 2023 r.


W książce również występuje ramka ,,Warto przeczytać". Autorka w ten sposób sygnalizuje, że dane pismo, wyrok, stanowisko urzędowe, poradnik, objaśnienia czy też interpretacja, jest dla osoby zainteresowanej danym zagadnieniem, niezwykle cennym źródłem wiedzy. Często pismo to nie jest cytowane w całości, jednak ramka ma na celu zachęcić czytelnika, zainteresowanego danym zagadnieniem, do samodzielnego zapoznania się z całością przywołanego pisma.


Książka przeznaczona jest zarówno dla osób rozpoczynających pracę w działach płacowych, audytorów, jak i osób, które same nie naliczają pensji, chcą jednak poznać zasady naliczania płac, będą bowiem kontrolować naliczanie wynagrodzeń przez firmy zewnętrzne. Książka może też służyć usystematyzowaniu lub powtórzeniu wiedzy po kilkuletniej przerwie lub być przygotowaniem do kursu zaawansowanego z zakresu płac.

Wsparciem dla praktyków i sprawdzeniem wiedzy zawartej w książce jest pozycja: ,,Płace od A do Z - ćwiczenia". Pozycja ta umożliwia, po przeczytaniu tego podręcznika, sprawdzenie i utrwalenie materiału przedstawionego w publikacji poprzez rozwiązywanie zadań. W książce znajduje się kilkaset zadań z zakresu naliczania wynagrodzeń wraz z rozwiązaniami.

Wszystkie dane i wskaźniki oraz stan prawny są aktualne na dzień 25 września 2022 r.

Azymut

 • Autor: 

  Monika Cieślak

 • Ilość stron: 

  650

 • ISBN: 

  9788362838752

 • Rok wydania: 

  2022

Polecamy