Realizacja zamówienia: 48
Wysyłka od: 5.89 PLN

W dniach od 10 do 12 maja 2006 r. odbyła się w Karpaczu kolejna już ogólnopolska konferencja pracowników katedr prawa międzynarodowego, zorganizowana przez zespól Katedry Prawa Międzynarodowego i Europejskiego Uniwersytetu Wrocławskiego przy wsparciu zainteresowanej grupy doktorantów. Spotkania te stanowią już pewną tradycję. W zamierzeniu organizatorów mają integrować całe środowisko internacjonalistów, stając się jednocześnie miejscem ożywionej dyskusji, wymiany poglądów, prezentacji ciekawych stanowisk i opinii.
Tym razem przedmiotem konferencji stał się problem rozwoju prawa międzynarodowego i ewentualnych następstw związanych z tym procesem, które mogą prowadzić zarówno w kierunku wzmacniania spójności porządku prawnomiędzynarodowego, jak i przyczyniać się do jego fragmentacji. Jest to zagadnienie, w którego opracowanie zaangażowała się przed kilku laty Komisja Prawa Międzynarodowego ONZ. Szczegółowe kwestie poruszane na jej forum stały się po części inspiracją dla zaproponowanych w ramach konferencji wystąpień, chociaż nie wyznaczały formalnie ich granic, czego żywym dowodem była wywołana nimi szeroka dyskusja. Przedkładane referaty i głosy w dyskusji nie wyczerpują wszelkiej możliwej problematyki związanej z oceną stopnia jedności czy fragmentacji prawa międzynarodowego, ale z pewnością uwypuklają najistotniejsze jej elementy, pozwalają na uchwycenie szans i zagrożeń łączących się z pytaniem postawionym w temacie konferencji. Uznaliśmy, że kwestie związane z wykazaniem normatywnych podstaw rozwoju prawa międzynarodowego i jego wykładni, zmiany podmiotowe w obrębie społeczności międzynarodowej, ciągle aktualne zależności między prawem międzynarodowym a prawem krajowym, ekspansja sądowych metod rozwiązywania sporów międzynarodowych czy ochrona praw podstawowych budują fundament współczesnego prawa międzynarodowego.
Organizatorzy wyrażają nadzieję, że przedkładana publikacja pozwoli na uchwycenie obrazu zmian i przekształceń, jakim ulega obecnie prawnomiędzynarodowy porządek, oraz może stanie się zarzewiem dalszych badań w tym obszarze.
Jan Kolasa

podręcznik

 • Autor: 

  Jan Kolasa i Artur Kozłowski

 • Wydawnictwo: 

  Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

 • Miejsce i rok wydania: 

  Wrocław 2007

 • Ilość stron: 

  275

 • ISBN: 

  978-83-229-2838-7

 • Oprawa: 

  miękka

 • Waga: 

  0.4

 • Stan: 

  używany

 • Ocena stanu: 

  bardzo dobry